اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

دانلود تحقیق اثرات فن آوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان

دانلود تحقیق در مورد اثرات فن آوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان، در قالب doc و در 175 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: 1-1- مقدمه، 1-2- بیان مسأله، 1-3- ضرورت انجام پژوهش، 1-4- مدل مفهومی تحقیق، 1-5- اهداف پژوهش،

دسته بندی: مدیریت » مدیریت سازمانی

  • توانمندسازی کارکنان
  • توانمندسازی کارکنان pdf
  • توانمندسازی کارکنان مقاله
  • توانمندسازی کارکنان و تحول سازمانی
  • تحقیق توانمندسازی کارکنان
  • پیشینه تحقیق توانمندسازی کارکنان
  • تحقیق در مورد توانمندسازی کارکنان
  • تحقیق درباره توانمندسازی کارکنان

دانلود تحقیق در مورد اثرات فن آوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان،

در قالب word و در 175 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسأله

1-3- ضرورت انجام پژوهش

1-4- مدل مفهومی تحقیق

1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- هدف اصلی پژوهش

1-5-2- اهداف فرعی

1-6- فرضیه های پژوهش

1-6-1- فرضیه اصلی

1-6-2- فرضیه های فرعی

1-7- فن آوری اطلاعات (Information Technology)

1-7-1- توانمندسازی (Empowerment)

1-8-تعریف مفهومی عملیاتی واژه ها

1-8-1-بهبودکیفیت عملکرد

1-8-2-استقلال و آزادی کاری

1-8-3- مسئولیت تصمیم گیری

1-8-4- تنوع شغلی

1-8-5- خودکنترلی

1-8-7- دانش و آگاهی کارکنان

فصل دوم:

2-1-فن آوری اطلاعات

2-1-1- مقدمه

2-1-2- تاریخچه ظهور فناوری اطلاعات

2-1-3- تعریف فن آوری اطلاعات و جنبه های مرتبط آن

2-1-3-1- فن آوری اطلاعات یک استراتژی است

2-1-3-1- فن آوری اطلاعات یک سری مفاهیم و فکر است

2-1-3-3- فن آوری اطلاعات یک سری ابزار است

2-1-3-4- فن آوری اطلاعات نوآوری است

2-1-3-5- فن آوری اطلاعات همراه با انسان است

2-1-4-مشاغل مرتبط با فن آوری اطلاعات

2-1-5- تأثیرات فن آوری اطلاعات بر سازمان

2-1-6- کاربردهای فن آوری اطلاعات و حوزه های کاربردان

2-1-6-1- تجارت الکترونیک

2-1-6-2- دولت الکترونیکی

مزایای بالقوه دولت الکترونیک

چرا به دولت الکترونیکی نیاز داریم ؟

2-1-6-3- بانکداری الکترونیک

2-1-6-4- سیستم اطلاعات جغرافیایی

2-1-6-5- کارازدور

2-1-6-6- سازمان مجازی

2-1-6-7- ادارات مجازی

2-1-8- سیستم های اطلاعاتی در ارتباط عمومی با حوزه های عملیاتی سازمان

2-1-8-1- سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری (OAS)

2-1-8-2- سیستم های اطلاعاتی ارتباطات الکترونیکی (ECS)

2-1-8-3- سیستم های اطلاعاتی عملیاتی (TPS)

2-1-8-4- سیستم های اطلاعاتی مدیریت (MIS) و (EIS)

2-1-8-5- سیستم های اطلاعاتی کمک به تصمیم گیری (DSS)

2-1-8-6- سیستم های اطلاعاتی جامع و یکپارچه (ES)

2-1-9- سیستم های اطلاعاتی اتوماسیون اداری (OAS)

2-2- توانمندسازی

2-2-1- مقدمه

2-2-2-تعاریف و مفاهیم توانمندسازی

الف- توانمندسازی به عنوان تفویض اختیار

ب- توانمندسازی به عنوان ایجاد انگیزش

2-2-4- ابعاد توانمندسازی

2-2-4-1- بهبود کیفیت عملکرد کارکنان

2-2-4-2- استقلال و آزادی کاری کارکنان

2-2-4-3- افزایش مسئولیت تصمیم گیری کارکنان

2-2-4-5- افزایش فرصت مای شغلی کارکنان

2-2-4-6- افزایش خودکنترلی

2-2-4-7- افزایش دانش و آگاهی کارکنان

2-2-4-8- توسعه حرفه ای کارکنان (رشد حرفه ای)

2-2-5- مراحل توانمندسازی

2-2-6- دلایل توانمندسازی

2-2-6-1- اثرات فن آوری بر محیط های کاری

2-2-6-2- افزایش انتظارات مشتریان

2-2-6-3- ضرورت انعطاف پذیری سازمان ها

2-2-7- اهمیت توانمندسازی در سازمان ها

2-2-8- موانع توانمندسازی

2-2-8-1- نگرش مدیران در مورد زیردستان

2-2-8-2-فقدان امنیت شخصی

2-2-8-3-نیاز به کنترل

2-2-9-چگونگی افزایش توانمندی

2-2-9-1- مشخص کردن شفاف دیدگاه و اهداف

2-2-9-2- پرورش تجارب تسلط شخصی

2-2-9-3-الگوسازی

2-2-9-4-فراهم آوردن حمایت

2-2-9-5- برانگیختگی احساس

2-2-9-6- فراهم آوردن اطلاعات

2-2-9-7- فراهم آوردن منابع

2-2-9-8- پیوند با نتایج

2-2-9-9- ایجاد اعتماد

2-2-10- مزایای واگذاری توانمندسازی

2-2-11- پیامدهای توانمندسازی

2-3- اثرات فن آوری اطلاعات بر توانمندسازی

2-3-1- مقدمه

2-3-2- توانمندسازی و فناوری اطلاعات

2-3-3- فن آوری اطلاعات و کنترل

2-3-3-1- کنترل عمومی

2-3-3-2-