اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

دانلود پروژه طبقه بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 100

حجم فایل: 857 کیلوبایت

فهرست مطالبعنوان …

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • پروژه طبقه بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : طبقه بندی درجات حفاظتی برای تابلوها... …. … 5

علائم بکاررفته ...6

اولین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی ... … 7

دومین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی ...9

درجات حفاظتی ... ….9

توصیه های قبل از آزمایش ... ….10

آزمونها برای اولین عدد مشخصه ...11

آزمونها برای دومین عدد مشخصه ...11

فصل دوم : استاندارد تابلوهای قدرت و فرمان فشار قوی ...22

مقدمه ... ….23

قسمت اول : تعاریف ...23

شرایط کار عادی ...33

شرایط حمل و نقل ، انبارکردن و نصب ... ….34

قسمت دوم : مقادیر اسمی ...35

ولتاژ اسمی ... ….35

مقدار اسمی سطح عایقی ...36

فرکانس اسمی ...36

جریان اسمی عادی ...36

جریان اسمی ایستادگی کوتاه مدت ...36

جریان اسمی ایستادگی پیک ...37

افزایش دما ... ….38

درجات حفاظت ...38

قسمت سوم : طرح و ساخت ...39

محفظه ها ... ….40

کلیدهای جداکننده (ایزولاتورها) ...46

اینترلاکها ...47

زمین کردن ... ….48

شینه ها ...50

شناسایی ...51

ابعاد تابلو ...54

اطلاعات ، لوله ویژگیها ... ….55

قسمت چهارم : آزمونها ...56

طبقه بندی آزمونها ...57

آزمونهای ولتاژ ...58

آزمونهای افزایش دما ...65

آزمونهای جریان کوتاه مدت بر روی مدار اصلی ...68

آزمونهای جریان کوتاه مدت روی مدارات زمین ... ….69

تعیین مطابقت ظرفیتهای قطع و وصل ...69

آزمونهای عملکرد مکانیکی ... ….70

تعیین مطابقت درجات حفاظتی ...71

آزمونهای وسایل کمکی الکتریکی ، مکانیکی ...73

کنترل کردن سیم بندی ...73

پیوست (الف) استاندارد مقادیر جریان مطابق نشریه IEC شماره 59 ... … 74

پیوست (ب) شرایط استاندارد اتمسفری مطابق نشریه IEC شماره 60 ...75

پیوست (پ) روش آزمون شرایط جوی ، برای تابلوهای قدرت و فرمان نصب شده در محیط های باز ...78

پیوست (ت) راهنمای انتخاب درجات حفاظتی برای تابلوهای بکار رفته در شبکه توزیع ...80

اندازه گیری مقاومت در مدار ...

این فصل طبقه بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی را مشخص می کند و سازندگان تجهیزات باید ، نوع حفاظت قسمتهای مختلف تابلو را مشخص نمایند. محدوده کاربرد این طبقه بندی ، تابلوهای بکار رفته در شبکه های توزیع را شامل می شود.

نوع حفاظتی که در این طبقه بندی مشخص شده شامل موارد زیر می باشد :

1. حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برق دار و متحرک در داخل تابلو و حفاظت وسایل داخل تابلو در برابر نفوذ اجسام خارجی جامد به تابلو.

2. حفاظت تجهیزات داخل تابلو در برابر ورود مایعات به داخل آن.

علائم مربوط به این درجات حفاظتی و آزمایشهای لازم برای تأیید آن از مواردی است که در این فصل آمده است.

1-1- علائم بکار رفته

برای نشان دادن درجات حفاظت ، ابتدا دو حرف IP آورده شده سپس با دو عدد مشخص که در بندهای 1-2 و 1-3 آمده است درجه حفاظت تابلو مشخص می گردد. اولین