اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

دانلود تحقیق بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 196

حجم فایل: 185 کیلوبایت

دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع، در قالب word و در 196 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات تحقیق، مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، هدف اصلی، اهداف فرعی …

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • رابطه بین توانمند سازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع
  • تحقیق مدیریت کیفیت جامع
  • تحقیق توانمندسازی کارکنان
  • تحقیق استقرار مدیریت کیفیت جامع
  • مدیریت کیفیت جامع در سازمان
  • توانمندسازی کارکنان
  • تفویض اختیار
  • تحقیق کارکنان
  • پایان نامه مدیریت کیفیت جامع
  • مدیری

دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان و استقرار مدیریت کیفیت جامع،

در قالب word و در 196 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول:

کلیات تحقیق

مقدمه

1-1- بیان مسأله

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

1-3- اهداف تحقیق

1-3-1- هدف اصلی

1-3-2- اهداف فرعی

1 -4- فرضیه های تحقیق

1-4-1- فرضیه اصلی

1-4-2- فرضیه های فرعی

1-5- تعریف عملیاتی واژه های کلیدی تحقیق

1-5-1- توانمند سازی کارکنان

1 -5-2- مدیریت کیفیت جامع

1-6- جامعه آماری

1-7- نمونه آماری

1-8- روش تحقیق

1-9- ابزار گردآوری داده ها

1-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها

1-11- قلمرو تحقیق

1-11-1- قلمرو موضوعی

1-11-2- قلمرو مکانی

1-11-3- قلمرو زمانی

فصل دوم:

مبانی نظری

مقدمه

بخش اول

2-1- توانمند سازی

2-1-2- رویکردهای توانمندسازی

2-1-2-1- رویکرد رابطه ای یا چند بعدی

2-1-2-2- رویکرد روان شناختی

2-1-3- توانمندسازی روان شناختی

2-1-3-1- احساس معنی دار بودن

2-1-3-2- احساس خود کارآمدی

2-1-3-3- احساس خودتعیینی

2-1-3-4- احساس تأثیر

2-1-3-5- احساس داشتن اعتماد به دیگران

2-1-4- پیش زمینه های توان مندی روان شناختی

2-1-4-1- ویژگی های شخصیتی

2-1-4-1-1- احترام به خود

2-1-4-1-2- کانون کنترل

2-1-4-2- محتوای کار

2-1-4-2-1- اطلاعات

2-1-4-2-2- پاداش

2-1-5- ویژگی های ساختار اجتماعی واحدهای کاری در فرآیند توانمندسازی

2- 1- 6 – سابقه تحقیقات انجام شده

2-1-7- تاریخچه توانمندسازی

2-1-7-1- عصر ماشین

2-1-7-2- اواخر دهه 1700 واوایل دهه 1800 : صنایع بومی و سیستم کارخانه

2-1-7-3- اواسط دهه 1800 و اوایل دهه1900 عرصه مدیریت علمی

2-1-7-4- اواسط دهه 1900 عصر سیستم

2-1-7-5- دهه 1970 و 1980: نیاز به تغییرات بنیادین

2-1-7-6- دهه 1990: سازمان های امروزی و توانمندکننده

2-1-8- سیر توسعه مقیاس های اندازه گیری توانمندسازی

2-1-9- موانع توانمندسازی

2-1-10- مزایای توانمندسازی

2-1-11- انتقادات نسبت به توانمندسازی

2-1-12- توانمندسازی و قدرت

2-1-12-1- قدرت

2-1-12-1-1- قدرت به عنوان یک سازه رابطه ای یا چندبعدی

2-1-12-1-2- قدرت به عنوان یک سازه انگیزشی

2-1-12-1-3- قدرت به عنوان یک بازی با مجموعه صفر در مقابل تبادل دو طرفه نفوذ

2-1-12-1-4- قدرت به عنوان یک علاقه فردی در مقابل یک علاقه اجتماعی

2-1-13- پارادایم های قدرت

2-1-13-1- رویکرد عقلائی- کارکردگرا

2-1-13-2- رویکرد تکثر گرا

2-1-13-3- رویکرد تفسیری

2-1-13-4- رویکرد افراطی (رادیکال)

2-1-13-5- رویکرد پست مدرن

2-1-14- تفاوت توانمندسازی و غنی سازی شغلی

2-1-15- تفاوت توانمندسازی و مشارکت کارکنان

2-1-16- مدل های توانمندسازی

2-1-16-1- مدل مک لاگان و نل

2-1-16-2- مدل وگت و مارل

2-1-16-3- مدل مالاک و کارزتد

2-1-16-4- مدل اسپریتزر

بخش دوم:

2-2- مدیریت کیفیت جامع

مقدمه

2-2-1- تاریخچه مدیریت کیفیت جامع

2-2-2- سوابق تحقیق

2-2 -3- اهداف مدیریت کیفیت جامع

2-2-4- مفهوم مدیریت کیفیت جامع

2-2-5- مشخصات مدیریت کیفیت جامع

2 -2- 6- مفهوم کیفیت در مدیریت کیفیت جامع

2- 2- 7- مفهوم جامعیت

2 -2 -8 – سه اصل اساسی مدیریت کیفیت جامع

2-2-9- قوانین مدیریت کیفیت جامع

2-2-10 – مداخله مدیریت کیفیت جامع