اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

دانلود دانلود پروژه مالی سیستم حسابداری شهرداری ها

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 31

حجم فایل: 121 کیلوبایت

دانلود پروژه مالی سیستم حسابداری شهرداری ها مخصوص رشته حسابداری و مدیریت و امور مالی و اقتصاد می باشد . تعداد صفحات سی و یک– درقالب نرم افزار word قابل ویرایش

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • پروژه مالی حسابداری شهرداری
  • دانلود پروژه مالی آماده
  • پروژه حسابداری در شهرداری
  • پروژه کامل مالی حسابداری شهرداری ها

مقدمه:

حسابداری شهرداریها در مقام مقایسه با حسابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی می باشد وکلیه خصوصیات قائل شده در کتب و منابع مختلف حسابداری دولتی در مورد حسابداری شهرداریها نیز صادق است ولی حسابداری شهرداریها در مقایسه با حسابداری دولتی دارای ویژگی خاص می باشد . دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محل اعتبار کل کشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کننده هزینه های انجام شده خواهند بود و هزینه های انجام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستگاه دیگری متمرکز میگردد. در صورتیکه در شهرداریها حسابداری درآمد و هزینه در یک واحد مالی مجتمع و در دفاتر منعکس خواهد شد و میتوان حساب های درآمد شهرداری را توأم یا غیرمتمرکز و به طور جداگانه عمل نمود.

فهرست مطالب

مقدمه:

1- روش حسابداری

1- روش نگهداری حساب

2- حساب اختصاصی

بودجه :

تهیه و تنظیم بودجه :

تصویب بودجه :

اجرای بودجه :

تفریغ بودجه :

طبقه بندی بودجه:

فصل دوم

تعاریف :

حسابهای عمومی ( با مانده بدهکار):

بانک :

تنخواه گردان :

مطالبات از حساب مخصوص :

درآمدهای پیش بینی شده:

پیش پرداختها :

مازادبودجه :

ذخیره مطالبات قابل وصول :

درآمدها :

پیش دریافتها :

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول :

حسابهای انتظامی دارایی های ثابت:

بانک :

صندوق :

پیش پرداخت و علی الحساب :

تعریف تنخواه گردان :

انواع تنخواه گردان :

تنخواه گردان حسابداری :

واگذاری تنخواه گردان حسابداری

پرداخت هزینه هااز محل تنخواه گردان حسابداری

پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان شهرداری

فصل سوم

وام دریافتی و سایر منابع اعتبار:

طریقه ثبت عملیات وام های پرداختنی در دفتر حسابداری: