اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین استفاده از منابع پنجگانه قدرت مدیران و تعهد سازمانی از دیدگاه کارکنان

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 126

حجم فایل: 1,779 کیلوبایت

پایان نامه ای کامل و جامع در حوزه مدیریت رفتار سازمانی که منابع قدرت و نقش آن بر تعهد سازمانی می باشد.امروزه در سازمانها و شرکتهای مختلف، مدیران با توجه به شرایط و موقعیتهای خاصی که در پیش دارند، باید از بهترین نوع قدرت خود استفاده کنند تا حس وفاداری به سازمان یا شرکت و تعهد سازمانی درکارکنان به وجو

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • CATIA
  • SOLIDWORKS
  • دانلود پروژه سالیدورک آب تصفیه کن
  • دانلود پروژه آب تصفیه کن با کتیا
  • دانلود پروژه کتیا آب تصفیه کن
  • آب تصفیه کن طراحی شده در سالیدورک
  • پروژه سالیدورک
  • پروژه نقشه کشی صنعتی
  • دانلود پروژه

مقدمه

امروزه یکی از مسئولیتهای هر نهاد اجتماعی، نیل به اهدافی است که علت وجودی آن نهاد را شکل می دهد، تحقق اهداف سازمانی در گرو همکاری و هماهنگی تمامی عواملی است که تعامل نظام مند آنها با یکدیگر به وجود سازمان معنا می بخشد. در این میان نیروی انسانی در تمام سطوح سازمان نقش برجسته تر از سایر عوامل دارد که باید به آن به عنوان یک عامل ذی شعور و دارای نیازهای مادی ومعنوی، اهداف فردی، توقعات گروهی و سازمانی بیش از سایر عوامل توجه شود (حقیقی و همکاران، 402:1380 ).

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

1-2) بیان مسئله

1-3) سابقه و ضرورت انجام تحقیق

1-4) اهداف پژوهش

1-5) فرضیات تحقیق

1-6) روش تحقیق

1-7) قلمرو تحقیق

1-7-1) قلمرو مکانی

1-7-2) قلمرو زمانی

1-8) ابزارهای گرد آوری اطلاعات

1-9)جامعه آماری و روش نمونه گیری

1-10) نوآوری تحقیق

1-11) تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها

1-11-1) تعاریف نظری واژه ها

1-11-2) تعریف عملیاتی واژه ها

خلاصه فصل اول

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

ادبیات تحقیق

مقد مه

2-1) بخش اول: قدرت

2-1-1) تعاریف قدرت

2-1-2) اهمیت قدرت

2-1-3) پایه های قدرت مدیر

2-1-4) تفاوت قدرت با نفوذ و اختیار

2-1-5) قدرت در مدیریت

2-1-6) قدرت در سطوح مختلف سازمان

2-1-6-1) قدرت در سطح عمودی

2-1-6-1-1) منابع قدرت مدیران رده عالی سازمان

2-1-6-1-2) منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان

2-1-6-1-3) منابع قدرت مدیران رده پایین سازمان

2-1-6-2 ) قدرت در سطح افقی

2-1-7) روابط قدرت

2-1-7-1) رابطه صف و ستاد

2-1-7-2) تشکیل دسته ها و ائتلاف

2-1- 8) منابع قدرت بر اساس پژوهش های فرنچ و راون

2-1-9) استفاده از منابع قدرت

2- 1- 10) واکنش زیردستان به انواع قدرت رهبر

2-1-11) مهارتهایی برای به کار بردن قدرت

2-1-12) انواع رویکردها به قدرت

2-2-12-1) راسل و قدرت

2-1-12-2) هیکس، گولت و قدرت

2-1-12-3) گالبرایت و قدرت

2-1-12-4) اتزیونی و قدرت

2-2) بخش دوم: تعهد

2-2-1) تعاریف تعهد

2-2-2) نظریه ها و مدلهای جدید تعهد سازمانی

2-2-3) ضرورت توجه به تعهدسازمانی

2-2-4) دیدگاههایی درمورد کانونهای تعهدسازمانی

2-2-5) مدل سه بخشی تعهد سازمانی

شکل 2-4- اثرات اجزاء تعهد سازمانی (مایر، 1993)

2-2-6) اهمیّت تعهد

2-2-7) انواع تعهد

2-2-8) هدفهای سازمان

2-2-9) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی

2-2-10) راهبردهایی برای افزایش تعهد سازمانی از دیدگاه مختلف

2-2-11) شرایط ایجاد تعهد سازمانی

2-2-12) پیش شرطهای تعهد سازمانی

2-2-12-1) پیش شرطهای تعهد عاطفی

2-2-12-2) پیش شرطهای تعهد مستمر

2-2-12-3) پیش شرطهای تعهد هنجاری

2-2-13) نتایج وپیامدهای تعهد سازمانی

2-2-13-1) تعهد سازمانی و ترک خدمت

2-2-13-2) تعهد سازمانی و غیبت

2-2-13-3) تعهد سازمانی و تأخیر

2-2-13-4) تعهد سازمانی و استر س شغلی

2-3) بخش سوم: پیشینه پژوهشهای انجام شده

2-3-1) پژوهشهای پیرامون منابع قدرت

2-3-2) پژوهش های انجام شده در زمینه تعهد سازمانی

2-3-3) پژوهشهای انجام شده در زمینه رابطه بین