اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

دانلود پایان نامه تاثیر توانمندسازی بر خلاقیت سازمانی

فرمت فایل دانلودی: docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 100

حجم فایل: 337 کیلوبایت

سازمانها برای بقا و تداوم نقش مثبت و سازنده خود نیازمند افکار، اندیشه ها و نظرات نو و تازه هستند تا با دریافت دیدگاههای نو بتوانند پویایی خود را تضمین کنند؛ وگرنه به زوال و نابودی محکوم خواهند شد همچنانکه مقاومت سازمانها در مقابل تغییرات و تحولات مختلف محیطی موجب حذف آنها و یا کم رنگ شدن نقششان شده

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

  • دانلود پایان نامه پایان نامه تاثیر توانمند سازی بر خلاقیت سازمانی
  • خلاقیت
  • کارکنان
  • پایان نامه
  • توانمندسازی روانشناختی
  • دانلود پایان نامه مدیریت
  • خلاقیت سازمانی
  • خلاقیت گروهی
  • مدل های توانمند سازی
  • توانمند سازی کارکنان

بخشی از متن:

سازمانها برای بقا و تداوم نقش مثبت و سازنده خود نیازمند افکار، اندیشه ها و نظرات نو و تازه هستند تا با دریافت دیدگاههای نو بتوانند پویایی خود را تضمین کنند؛ وگرنه به زوال و نابودی محکوم خواهند شد همچنانکه مقاومت سازمانها در مقابل تغییرات و تحولات مختلف محیطی موجب حذف آنها و یا کم رنگ شدن نقششان شده و حتی در ادامه قادر به حفظ وضع موجود نیز نخواهند بود. امروزه جریان نوجویی و خلاقیت و نوآوری در سازمان به عنوان یک راهبرد مناسب برای تطبیق سازمانها با شرایط پیچیده محیط فعالیت خود می باشد. در حقیقت امروزه شعار فنا می شوید اگر خلاق نباشید برای سازمانها یک هشدار جدی است (الوانی، 229:1390)

یکی از عوامل موثر در بروز خلاقیت در سازمان، زمینه سازی و بستر سازی در جهت ایجاد فرهنگی است که در آن کارکنان در تلاش برای رشد استعدادها و بروز داشته های ذهنی خود برآیند تا با تاثیر پذیری و تاثیر گذاری بر افکار یکدیگر و تکمیل ایده ها بتوانند پیشرفت سازمان متبوع و در کل به پیشرفت جامعه کمک کنند. از شرایط لازم برای پدیدار شدن افکار نو، وجود آرامش در محیط سازمان برای تفکر عمیق کارکنان می باشد. خلاقیت هم به استعداد فرد و داشته های ذهنی افراد نیاز دارد و هم به محیط مناسب برای بروز این استعدادها وابسته است.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

1-2-بیان مسئله

1-3-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

1-4-اهداف تحقیق.

1-5-چارپوب نظری تحقیق

1-6-فرضیه های تحقیق

1-7-روش تحقیق

1-8-روش و ابزار گردآوری اطلاعات

1-9-جامعه آماری و روش نمونه گیری

1-10-قلمرو تحقیق

قلمرو زمانی:

قلمرو مکانی:

1-11-روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

1-12-تعاریف نظری و عملیاتی واژگان

خلاصه فصل

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1.مقدمه

2-2.چارچوب مفهومی توانمند سازی

2-2-1. توجه بیش از پیش به توانمندسازی

2-2-2. مفهوم توانمندسازی

2-2-3. دلایل توانمندسازی

2-2-4. استراتژی های توانمند سازی

2-2-4. سه رویکرد مختلف بحث توانمندسازی

2-2-5. مدل های توانمندسازی

2-2-5-1. مدل توماس و ولتهووس

2-2-5-2. مدل بارون و لاولر

2-2-5-3. مدل « کوئین و اسپریترز» :

2-2-5-4. مدل کانگر و کاننگو:

2-2-5-5. مدل « آلفردباندورا »

2-2-5-6. مدل اسپرتیزر

2-2-6. رویکردهای مفهومی اصلی به توانمند سازی

2-3.خلاقیت

2-3-1. تعاریف خلاقیت

2-3-2. اهمیت خلاقیت

2-3-3. مؤلفه های خلاقیت

2-3-4. نظریه های خلاقیت

2-3-5. موانع رشد خلاقیت

2-3-6. مراحل تفکر خلاق

2-3-7. سطوح خلاقیت

2-3-7-1. خلاقیت فردی

2-3-7-2. خلاقیت گروهی

2-3-7-3. خلاقیت سازمانی

2-3-8. عوامل مؤثر بر خلاقیت کارکنان در سازمان

2-3-9. ارتباط توانمندسازی و خلاقیت

2-4.پیشینه پژوهش.

2-4-1. پژوهش های داخلی

2-4-2. پژوهش های خارجی

تاریخچه سازمان جهاد کشاورزی

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه

3-2) روش تحقیق

3-2-1) طبقه بندی بر اساس روش

3-2-2) طبقه بندی بر اساس اهداف

3-3) جامعه و نمونه آماری مورد تحقیق

3-3-1) جامعه آماری

3-3-2)