اِی‌اِم‌پی!

مقالات تحقیقاتی، پروژه های عملیاتی، ترجمه مقالات انگلیسی در سایت اِی‌اِم‌پی!

دانلود مقاله کارشناسی برق در مورد موتورهای DC

فهرستمقدمه 1فصل اول موتورهای DC11 موتورهای جریان مستقیم DC 421 انواع موتورهای dc که در صنعت کاربرد دارند 531 موتورهای مینیاتوری 541 مدارات قطع و وصل ولتاژ تغذیه 851 کنترل جهت چرخش موتور مینیاتوری 1161 کنترل جهت چرخش موتور dc با استفاده از نیم پل H 1371 کنترل جهت چرخش موتور dc با استفاده از تمام پل H

دسته: برق

بازدید: 8 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 1120 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 151

 • مقاله کارشناسی برق در مورد موتورهای DC
 • فهرست
 • مقدمه 1
 • فصل اول موتورهای DC
 • 11 موتورهای جریان مستقیم DC 4
 • 21 انواع موتورهای dc که در صنعت کاربرد دارند 5
 • 31 موتورهای مینیاتوری 5
 • 41 مدارات قطع و وصل ولتاژ تغذیه 8
 • 51 کنترل جهت چرخش موتور مینیاتوری 11
 • 61 کنترل جهت چرخش موتور dc با استفاده از نیم پل H 13
 • 71 کنترل جهت چرخش موتور dc با استفاده از تمام پل H

فهرست

مقدمه:—1

فصل اول : موتورهای DC

1-1 : موتورهای جریان مستقیم DC —-4

2-1 : انواع موتورهای dc که در صنعت کاربرد دارند — 5

3-1 : موتورهای مینیاتوری——— 5

4-1 : مدارات قطع و وصل ولتاژ تغذیه ————————————— 8

5-1 : کنترل جهت چرخش موتور مینیاتوری —————————— 11

6-1 : کنترل جهت چرخش موتور dc با استفاده از نیم پل H ———————–13

7-1 : کنترل جهت چرخش موتور dc با استفاده از تمام پل H ——————— 16

8-1 : کنترل جهت چرخش موتور dc با استفاده کلیدزنی ————————-23

9-1 : استفاده از LED برای نشان دادن جهت چرخش موتور ———————-24

11-1 : روش ها و مدارات کنترل سرعت موتورهای روش ها و مدارات کنترل سرعت موتور — 24

12-1 : تثبیت کننده سرعت موتور DC ———————————-27

13-1 : سروموتور ————————————————– 31

فصل دوم : مدارات خطی و PWM برای کنترل توان

0-2 : هدف —————————————————–44

1-2 : مفاهیم تئوری ——————————————- —–44

2-2 : دو نوع مدار کنترل ———————————————-46

3-2 : مدارات کنترل خطی ———————————————- 46

4-2 : مدولاسیون پهنای باند ———————————————48

5-2 : یک مدار کنترل PWM چگونه کار می کند ——————————49

6-2 : دو نوع مدار کنترل PWM —————————————– 52

7-2 : مدارات کنترل خطی ———————————————–53

8-2 : بلوک 64 رئوستای الکترونیکی—————————————54

9-2 : بلوک 65 مدار کنترل کننده خطی با استفاده از ترانزیستور دارلینگتون————- 56

10-2 : بلوک 66 مدار کنترل کننده خطی با استفاده از دیود زینر——————— 57

11-2 : منابع جریان ثابت ———————————————-59

12-2 : بلوک 67 منبع جریان ثابت با استفاده از ترانزیستور ————————60

13-2 :بلوک 68منبع جریان ثابت با استفاده از LM350T ———————– –62

6814-2 : بلوک 69 منبع ثابت جریان با قابلیت تغییر جریان خروجی با استفاده از LM338(5A) ——————————- ———————- 63

15-2 : بلوک های PWM ———————————————- 63

16-2 : بلوک 70مدار کنترل PWM پایه با استفاده از CMOS ——————– 64

17-2 : بلوک 71 مدار کنترل PWM با استفاده از 400/4011 CMOS —————- 65

18-2 : بلوک 72 مدار کنترل PWM با توان متوسط / زیاد با استفاده از آی سی 555 —— 66

19-2 : بلوک 73 مدار کنترل PWM با توان متوسط / زیاد با استفاده از آی سی 555 و ترانزیستور————————————————————67

20-2: بلوک 74 کنترل کننده PWM فاز مخالف بااستفاده از آی سی 555 —————68

21-2: بلوک 75 مدار کنترل PWM فاز مخالف با توان زیاد با استفاده از آی سی 555 —–70

22-2: بلوک 76 مدار کنترل PWM با استفاده از LM 350 ——————–71

فصل سوم: اساس کنترلرهای سرعت

0-3: مقدمه——————————————————–74

1-3:تئوری کنترل سرعت موتور DC —————————————75

2-3: شروع بحث —————————————————–77

3-3 : فرکانس PWM ————————————————–77

4-3: مدارهای کنترل سرعت ———————————————82

5-3:بازیابی ———————————————————83

6-3: معکوس شدن —————————————————85

7-3: مدار پل کامل —————————————————-86

8-3:کاهش دما در MOSFET ها – خنک کردن آن—————————–89

9-3: